The Week That Was My UPLBFebFair’11

Monday. Valentines’ Day. Hearts’ Day. Puso Day. Single Awareness Day. O ano pa mang gusto mong itawag sa okasyon tuwing February 14.

Nag-date kami ng alaala ni Jose Rizal sa lecture ni Dr. Floro Quibuyen na ni-require kong attendan ng sarili ko dahil dalawang magkahiwalay na incentives sa dalawang subjects ang mapapala ko. Ang aral na natutunan ko sa lecture na ‘yon ay maraming marami?

Advertisements

Kailan Matutuloy ang mga Balak Nating Dinners?

Dahil nagsimula na naman ang panibagong semestre, naipon na naman ang mga pinaplanong dinners. Kabi-kabilaang dinners ang pinaplano dahil nagkalat din sa tabi-tabi ang mga kaibigan, kakilala, blockmates, orgmates, ex-roommates at kung sino pang mga mates.

Actually, tatlo pa lang naman ang dinners na kailangan pang mairaos. Dalawa sa mga iyon, ako mismo ang pasimuno at nagplano. Yung isang dinner, dating roommate ko sa Men’s Dorm ang nag-aya.

Pinakauna kong sinimulan ang dinner para sa ipagpatuloy ang pagbabasa