Food is ♥

Last night’s dinner consisted of:

ground beef, lettuce, cheese, sour cream, minced leeks and tomatoes wrapped in whole-wheat tortilla...

...or simply tacos...

...and cooked pasta with the sauce that has lots of black olives and chunky button mushrooms and topped with grated cheese, a teaspoon of sour cream, sliced tomatoes and lettuce...

...or simply spaghetti.

Advertisements

Kailan Matutuloy ang mga Balak Nating Dinners?

Dahil nagsimula na naman ang panibagong semestre, naipon na naman ang mga pinaplanong dinners. Kabi-kabilaang dinners ang pinaplano dahil nagkalat din sa tabi-tabi ang mga kaibigan, kakilala, blockmates, orgmates, ex-roommates at kung sino pang mga mates.

Actually, tatlo pa lang naman ang dinners na kailangan pang mairaos. Dalawa sa mga iyon, ako mismo ang pasimuno at nagplano. Yung isang dinner, dating roommate ko sa Men’s Dorm ang nag-aya.

Pinakauna kong sinimulan ang dinner para sa ipagpatuloy ang pagbabasa